MP POWER AWARDS 2015
Największe wydarzenie branży eventowej w Polsce.
Zobacz relację!
   18 MARCA 2016,TEATR PALLADIUM, WARSZAWA
← Powrót

KATEGORIA: EVENT (podkategorie)

PRODUKT LAUNCH Realizacja projektów eventowych, w których głównym celem jest promocja, komunikacja oraz informacja o wchodzących na rynek nowych markach, produktach, usługach oraz komunikacja zmian w obrębie marki. W tej kategorii mogą startować projekty skierowane zarówno do pracowników firmy, partnerów biznesowych, dziennikarzy, konsumentów.  

PROMOCJA MARKI Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest wsparcie promocji marki. Celem eventów promujących markę (produkt, usługę) jest zapewnienie uczestnikom możliwości obcowania z marką i doświadczenie wartości marki (produktu, usługi) lub zapewnienie odpowiedniego kontaktu z przekazem, zaplanowanym przez klienta. W tej kategorii mogą być zgłoszone np. projekty typu road show, pikniki, koncerty, spotkania biznesowe, eventy plenerowe skierowane zarówno do pracowników firmy, partnerów biznesowych, dziennikarzy, konsumentów.

EVENT FIRMOWY Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest dotarcie z komunikatem, informacją, promocją, motywacją do pracowników firmy i jej partnerów biznesowych. W tej kategorii znajdą się także okolicznościowe święta i cykliczne wydarzenia firmowe (organizowane przez firmy, instytucje, stowarzyszenia), jak i jubileusze, christmas party, rozdania nagród, konferencje typu kick off, podsumowania roku, szkolenia produktowe, z założeniem, że główny kontekst wydarzenia jest realizowany za pomocą narzędzi event marketingowych.

KAMPANIA ZINTEGROWANA Z WYKORZYSTANIEM EVENT MARKETINGU Realizacje, w których narzędzia z zakresu event marketingu są zintegrowanym elementem długofalowej kampanii, marketingowej, wizerunkowej czy sprzedażowej. W trakcie tej kampanii w sposób uzupełniający się zostały wykorzystane przynajmniej dwa różne narzędzia/kanały marketingowe dotarcia do konsumentów, partnerów biznesowych, pracowników, a jednym z nich był event (przy czym event musi być niezależnym elementem tej kampanii, promocja eventu przed realizacją i jego follow-up traktowane są jako część eventu).

POZOSTAŁE FORMY W tej kategorii mogą znaleźć się festiwale, koncerty, wydarzenia sportowe, akcje społeczne, w których promocja marki ma drugorzędne znaczenie lub projekty, które nie są na stałe związane z określonymi markami.

KATEGORIA: INCENTIVE (podkategorie)

INCENTIVE TRAVEL Realizacje podróży nagrodowych lub motywacyjnych, które mogą być częścią programu motywacyjnego, wsparcia sprzedaży, konkursu konsumenckiego lub jednorazową realizacją. Uczestnikami incentive travel mogą być pracownicy, partnerzy biznesowi, konsumenci.

PROGRAM WSPARCIA SPRZEDAŻY Z WYKORZYSTANIEM INCENTIVE TRAVEL Realizacje programu motywującego do sprzedaży i wspierającego sprzedaż oraz wzmacniające relacje pomiędzy grupą docelową a klientem, gdzie finałem i główną nagrodą jest udział w incentive travel, natomiast komunikacja w trakcie realizacji programu nawiązuje do tematyki i miejsca wyjazdu. Uczestnikami programu mogą być pracownicy i partnerzy biznesowi firmy.

ZINTEGROWANA KAMPANIA INCENTIVE MARKETING Realizacja długofalowego kompleksowego programu motywującego wybrane grupy docelowe do większego i bardziej efektywnego zaangażowania się w działalność firmy. Podczas programu wykorzystane są różne kanały dotarcia z komunikatem oraz różne narzędzia i formy motywacji (np. edukacyjne) oraz nagrody, jedną z nich może być udział w incentive travel

KATEGORIA: KONGRES
Realizacja konferencji, zjazdu, kongresu, którego głównym celem jest spotkanie ludzi tworzących określoną branżę, społeczność, stowarzyszenie, wymiana opinii i doświadczeń, popularyzacja postaw i poglądów. Promocja marki czy produktu może być celem pobocznym.
Kongres, na realizację którego mogą składać się różne formy spotkań, powinien być poświęcony jednemu tematowi.

Kategorie towarzyszące
 
KATEGORIA: CSR W BRANŻY EVENTOWEJ Realizacje projektów eventowych, których główne cele wchodzą w zakres odpowiedzialności społecznej albo popularyzują jej wybrane idee. Mogą to być autonomiczne realizacje, albo będące jedną z części bardziej złożonych projektów. Do tej kategorii mogą być także zgłaszane projekty eventowe, które pod kątem logistycznym i organizacyjnym – niezależnie od celu eventu – zostały zrealizowane zgodnie ze szczególną dbałością o ekologię i kontekst społeczny lub zgodnie z normami BS 8901 czy ISO 20121.
 
KATEGORIA: AKTYWNY OUTDOOR
Programy realizowane w otwartej przestrzeni lub w przystosowanych do tego celu obiektach, gdzie podstawą scenariusza są elementy aktywności angażujące uczestników do wykonywania określonych zadań. W tej kategorii mogą zostać zgłoszone projekty, których celem jest m.in. team bulding i integracja. Aktywny oudoor może być programem autonomicznym albo stanowić część większego projektu eventowego.

KATEGORIA: CATERING Realizacja części cateringowej eventu, wspierającej główny przekaz i cel spotkania oraz kontekst wydarzenia, odpowiednio dobranej do uczestników spotkania, jego charakteru i tematyki. W tej kategorii ocena obejmuje także optymalne wykorzystanie budżetu oraz zintegrowanie z innymi elementami eventu. W tej kategorii oceniana są także pomysł, logistyka i efekty wizualne.

KATEGORIA: OPRAWA WIZUALNA
Realizacja oprawy wizualnej (także multimedialnej) różnego rodzaju eventów, wspierająca główny przekaz i cel spotkania oraz kontekst wydarzenia, odpowiednio dobrana do jego charakteru i tematyki. W tej kategorii oceniane będzie wykorzystanie narzędzi wizualnych do przekazania wybranych treści, wywołania efektu zaskoczenia uczestników, wytworzenia odpowiedniej atmosfery oraz poziomu innowacyjności, kreatywności i atrakcyjności warstwy wizualnej.

Uwaga: zgłaszany projekt może być przypisany tylko do jednej kategorii głównej, ale ten sam projekt może zastać zgłoszony również do jednej lub kliku kategorii towarzyszących, wtedy zaprezentowany zostanie jeden jego aspekt, np. oprawa multimedialna. Zgłoszenie projektu do kategorii głównej i towarzyszącej wymaga wypełnienia pełnej procedury osobnego zgłoszenia. Ten sam projekt może być również zgłoszony przez różnych wykonawców zaangażowanych w jego realizację (np. agencję eventową, caterera, firmę dostarczającą multimedia).