MP POWER AWARDS 2016
Piąta edycja największego wydarzenia branży eventowej w Polsce. Finałowa Gala 24 marca 2017r.
Zobacz relację!
   Warszawa
← Powrót

UWAGA! TERMIN ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU MIJA 10 LUTEGO 2017 r.

Jak wziąć udział w konkursie MP Power Awards?

Przed przystąpieniem do Konkursu MP Power Awards prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.
Regulamin plebiscytu MP Power 12


Zgłoszenie do konkursu wymaga rejestracji w panelu konkursowym. Rejestrując się, należy wybrać część konkursu, w której chcemy wziąć udział.
Po prawidłowym zarejestrowaniu się, uczestnik otrzymuje e-mailem indywidualny link z dostępem do panelu konkursowego, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zgłoszenia i pliki do pobrania.

Dostęp do panelu konkursowego kończy się wraz z terminem zgłaszania do konkursu czyli 10 lutego 2017 r.

Rejestracja do panelu konkursowego nie wiąże się z żadnymi kosztami i nie obliguje rejestrującego się do wzięcia udziału w konkursie.
 
Jak zgłosić pracę do MP Power Projekt

Zgłoszenia pracy do MP Power Projekt dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online znajdującego się w panelu konkursowym MP Power Awards

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją dostępną w panelu konkursowym, a następnie przygotować następujące pliki:

 1. Opis projektu w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (draft prezentacji do pobrania w panelu konkursowym)
 2. Fotorelacja z wydarzenia na pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć, maksymalna waga 3 MB. Fotorelacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 3. Film lub wideo prezentację (długość filmu do 1,5 min. formaty: AVI, 3GP, FLV, MP4, MPG, MKV, MOV )
 4. Potwierdzenie opłaty za udział w konkursie
 5. Do zgłoszenia można także dołączyć materiały nieobligatoryjne jak: wykresy, materiały graficzne obrazujące elementy wykorzystane w projekcie, referencje itp.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przesłane materiały nie powinny być obrandowane, a w tekście ani tytule prezentacji, nie powinna pojawiać się nazwa firmy zgłaszającej projekt.

Wszystkie pliki z materiałami obligatoryjnymi i nieobligatoryjnymi, które są częścią zgłoszenia, należy nagrać na płytę CD/ DVD lub pen drive i przesłać pod adres organizatora konkursu:

MeetingPlanner.pl Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30
00-019 Warszawa


 

Jak zgłosić pracę do MP Power Venue?

Zgłoszenia pracy do MP Power Venue dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line znajdującego się w panelu konkursowym MP Power Awards

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją dostępną w panelu konkursowym, a następnie przygotować następujące pliki:

 1. Opis oferty venue w postaci prezentacji PowerPoint  bez zdjęć (draft prezentacji do pobrania w panelu konkursowym)
 2. Dokumentacja zdjęciowa venue na pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć, maksymalna waga 3 MB. Dokumentacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 3. Potwierdzenie opłaty za udział w konkursie.
 4. W przypadku uzyskania nominacji, uczestnik zobowiązuje się do udziału w badaniu audytowym, przeprowadzonym na potrzeby konkursu

Do zgłoszenia można nieobligatoryjnie dołączyć film o długości maksymalnie 3 minuty.

Wszystkie pliki z materiałami obligatoryjnymi i nieobligatoryjnymi, które są częścią zgłoszenia, należy nagrać na płytę CD/ DVD lub pen drive i przesłać pod adres organizatora konkursu:

Meeting Planner Sp. z o.o.
ul.
Złota 9/30
00-019 Warszawa

 

Jak zgłosić pracę do MP Power Produkt?

Zgłoszenia pracy do MP Power Produkt dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line znajdującego się w panelu konkursowym MP Power Awards

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją dostępną w panelu konkursowym, a następnie przygotować następujące pliki:

 1. Opis produktu w postaci prezentacji PowerPoint  bez zdjęć (draft prezentacji do pobrania w panelu konkursowym)
 2. Dokumentacja zdjęciowa produktu na pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć, maksymalna waga 3 MB. Dokumentacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 3. Potwierdzenie opłaty za udział w konkursie.

Do zgłoszenia można nieobligatoryjnie dołączyć film o długości maksymalnie 3 minuty.

Wszystkie pliki z materiałami obligatoryjnymi i nieobligatoryjnymi, które są częścią zgłoszenia, należy nagrać na płytę CD/ DVD lub pen drive i przesłać pod adres organizatora konkursu:

Meeting Planner Sp. z o.o.
ul.
Złota 9/30
00-019 Warszawa

Udział w MP Power Awards jest płatny:
1. W części MP Power Projekt:

 • opłata za zgłoszenie do Konkursu jednego projektu wynosi 600 zł + 23% VAT,
 • opłata za zgłoszenie do Konkursu dwóch projektów wynosi 950 zł + 23% VAT,
 • opłata za zgłoszenie do Konkursu trzech projektów wynosi 1350 zł + 23% VAT,
 • opłata za zgłoszenie do Konkursu czterech projektów wynosi 1700 zł + 23% VAT,
 • opłata za zgłoszenie do Konkursu pięciu projektów wynosi 2000 zł + 23% VAT,
 • opłata za zgłoszenie do Konkursu sześciu projektów wynosi 2300 zł + 23% VAT.

2. W części MP Power Venue opłata za jedno zgłoszenie do konkursu wynosi 600 zł + 23% VAT.
2. W części MP Power Produkt opłata za jedno zgłoszenie do konkursu wynosi 600 zł + 23% VAT.
 

Opłaty zgłoszeniowe powinny być uiszczane przelewem bankowym, z zaznaczonym w tytule przelewu „Zgłoszenie do konkursu MP Power Awards”
Alior Bank, ul. Wałbrzyska 44, 02-739 Warszawa
Nr rachunku bankowego w Alior Bank: 72 2490 0005 0000 4520 6085 0315

Jak zgłosić się do Kreatywny Roku Branży Eventowej?

Przed przystąpieniem do Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenie do konkursu wymaga rejestracji. Rejestrując się, należy wybrać opcję „Kreatywny Roku Branży Eventowej".
Po prawidłowym zarejestrowaniu się, uczestnik otrzymuje e-mailem indywidualny link z dostępem do panelu konkursowego, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zgłoszenia i pliki do pobrania.

Następnie, po zalogowaniu do panelu konkursowego, w zależności od kategorii, należy wybrać formularz konkursowy oznaczony odpowiednio:

Kreatywny Roku Branży Eventowej – Formularz 1
Młody Kreatywny – Formularz 2

Oprócz wypełnionego Formularza konkursowego należy przygotować:

Kategoria pierwsza Kreatywny Roku Branży Eventowej: trzy koncepcje kreatywne, w tym minimum dwie na podstawie których zostały zrealizowane projekty z zakresu event marketingu (zrealizowane od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.), Jedna koncepcja może być niezrealizowana.

Forma zaprezentowania koncepcji jest dowolna. Waga plików nie może przekraczać 20 MB.

W formularzu konkursowym w części dotyczącej kreatywnego roku branzy eventowej obligatoryjne są:

 • przedstawienie założeń klienta każdej realizacji
 • uzasadnienie wyboru projektów przez kandydata.

Kategoria druga Młody Kreatywny: koncepcja kreatywna realizująca założenia jednego z trzech briefów do wyboru (briefy do pobrania z panelu konkursowego). Forma zaprezentowania koncepcji jest dowolna. Waga plików nie może przekraczać 20 MB.

Skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz prezentacje koncepcji kreatywnych należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: meeting@meetingplanner.pl do 15 lutego 2017 r. (dot. obu kategorii).

Oryginał podpisanego i wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wszystkie pliki z materiałami, które są częścią zgłoszenia, nagrane na płytę CD/ DVD lub pen driver należy  przesłać pod adres organizatora konkursu:

Meeting Planner Sp. z o.o.
ul.
Złota 9/30
00-019 Warszawa