MP POWER AWARDS 2018
Siódma edycja największego wydarzenia branży eventowej w Polsce. Finałowa Gala 22 marca 2019 r.
Zobacz relację!
   Global Expo, Warszawa
← Powrót

Jak wziąć udział w konkursie MP Power Awards?

Przed przystąpieniem do Konkursu MP Power Awards prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz Cennikiem udziału w Konkursie (dotyczy części Power Projekt, Power Venue i Power Produkt).

Regulamin plebiscytu MP Power 12

Rejestracja

Zgłoszenie do konkursu wymaga rejestracji w panelu konkursowym.
Po prawidłowym zarejestrowaniu się, uczestnik otrzymuje e-mailem indywidualny link z dostępem do panelu konkursowego, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zgłoszenia i pliki do pobrania.

Rejestracja do panelu konkursowego nie wiąże się z żadnymi kosztami i nie obliguje rejestrującego się do wzięcia udziału w konkursie.

 

Jak zgłosić pracę do MP Power Projekt

Zgłoszenia pracy do MP Power Projekt dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online znajdującego się w panelu konkursowym MP Power Awards

Zobacz kategorie MP Power Projekt

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją dostępną w panelu konkursowym, a następnie przygotować następujące pliki:

 1. Opis projektu w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (draft prezentacji do pobrania w panelu konkursowym)
 2. Fotorelację z wydarzenia na pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć. Fotorelacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 3. Film lub wideo prezentację (długość filmu do 1,5 min. formaty: AVI, MP4, MPG, MOV). Link do pobrania filmu z serwera musi być aktywny do 31 marca 2019.
 4. Do zgłoszenia można także dołączyć materiały nieobligatoryjne jak: wykresy, materiały graficzne obrazujące elementy wykorzystane w projekcie, referencje itp.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przesłane materiały nie powinny być obrandowane, a w tekście ani tytule prezentacji, nie powinna pojawiać się nazwa firmy zgłaszającej projekt, z wyjątkiem sytuacji gdy zgłaszający jest właścicielem projektu.

Termin zgłoszeń MP Power Projekt – 8 lutego 2019 r.
Rejestracja do panelu konkursowego

 

Jak zgłosić pracę do MP Power Venue?

Zgłoszenia pracy do MP Power Venue dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online znajdującego się w panelu konkursowym MP Power Awards

Zobacz kategorie MP Power Venue

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją dostępną w panelu konkursowym, a następnie przygotować następujące pliki:

 1. Opis oferty venue w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (draft prezentacji do pobrania w panelu konkursowym)
 2. Dokumentacja zdjęciowa venue na pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć. Dokumentacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 3. W przypadku uzyskania nominacji, uczestnik zobowiązuje się do udziału w badaniu audytowym, przeprowadzonym na potrzeby konkursu

Do zgłoszenia można nieobligatoryjnie dołączyć film o długości maksymalnie 3 minuty. Link do pobrania filmu z serwera musi być aktywny do 31 marca 2019.

Konkurs MP Power Venue przebiega trzyetapowo:

1 etap – wybór nominacji na podstawie zgłoszeń przez Jury Konkursu,
2 etap – audyt nominowanych obiektów przeprowadzony przez firmę Z-Factor,
3 etap – ocena zgłoszeń oraz analiza wyników audytu przez Jury Konkursu i wybór zwycięskich obiektów.

Każdy nominowany obiekt po zakończeniu Konkursu otrzymuje od audytora – firmy Z-Factor dostęp do systemu online ze szczegółową analizą swojego wyniku.

Termin zgłoszeń MP Power Venue – 18 stycznia 2019 r.
Rejestracja do panelu konkursowego

 

Jak zgłosić pracę do MP Power Produkt?

Zgłoszenia pracy do MP Power Produkt dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online znajdującego się w panelu konkursowym MP Power Awards

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją dostępną w panelu konkursowym, a następnie przygotować następujące pliki:

 1. Opis produktu w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (draft prezentacji do pobrania w panelu konkursowym)
 2. Dokumentacja zdjęciowa produktu na pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć. Dokumentacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.

Do zgłoszenia można nieobligatoryjnie dołączyć film o długości maksymalnie 3 minut. Link do pobrania filmu z serwera musi być aktywny do 31 marca 2019.

Termin zgłoszeń MP Power Produkt – 8 lutego 2019 r.
Rejestracja do panelu konkursowego

 

Jak zgłosić się do konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej?

Regulamin konkursu

Udział w konkursie w obu kategoriach jest bezpłatny.
Termin zgłoszeń do konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej to 17 lutego 2019 r.

Kategoria pierwsza Kreatywny Roku Branży Eventowej:

Prosimy przedstawić trzy koncepcje kreatywne eventów, w tym minimum dwie z nich muszą być zrealizowane (termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku). 
Forma zaprezentowania koncepcji jest dowolna. Do prezentacji należy dołączyć formularz "Informacje dla jury" w ramach którego obligatoryjne są m.in. przedstawienie założeń klienta każdej realizacji i uzasadnienie wyboru projektów przez kandydata.

Aby dokonać zgłoszenia, należy:

 • przedstawić trzy koncepcje kreatywne w dowolnej formie,
 • pobrać i wypełnić formularz "Informacje dla jury",
 • pliki: prezentacja koncepcji kreatywnych i informacje dla jury spakować w archiwum .zip lub .rar i umieścić na dowolnym serwerze wymiany plików np. Wetransfer, Google Drive, Onedrive, Dropbox,
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy do Konkursu, załączając do niego link do pobrania archiwum z plikami.

Kategoria druga Młody Kreatywny:

Prosimy przedstawić koncepcję kreatywną realizującą założenia jednego z briefów do wyboru.
Prosimy również kandydatów do tytułu Młody Kreatywny o prezentację swojej osoby (zainteresowania, plany etc.) w formie nieprzekraczającej jednej strony lub jednego slajdu.

Brief nr 1: Wydarzenie – celebracja jubileuszu 20-lecia SpaceX
Brief nr 2: Launch NOWEJ marki firmy Tangetite Robotics inc.
Brief nr 3: Akcja zachęcająca do rozmawiania z ludźmi o odmiennym zdaniu

Aby dokonać zgłoszenia, należy:

 • przedstawić koncepcję kreatywną w odpowiedzi na wybrany brief w formie prezentacji (maks. 10 slajdów, w wyłączeniem slajdu z autoprezentacją) lub pliku tekstowego,
 • plik z prezentacją koncepcji kreatywnej zapisać w formacie pdf i umieścić na dowolnym serwerze wymiany plików np. Wetransfer, Google Drive, Onedrive, Dropbox,
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy do Konkursu, załączając do niego link do pobrania pliku z prezentacją koncepcji kreatywnej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lutego 2019 r.

W razie pytań dotyczących zgłoszeń do konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej prosimy o kontakt pod adresem: konkurs@meetingplanner.pl.