Ile kosztuje

udział w konkursie?

Cennik

MP Power Projekt

1 projekt 870 zł
2 projekty 1640 zł
3 projekty 2410 zł
4 projekty 3180 zł
5 projektów 3950 zł
6 projektów 4620 zł
7 projektów 5360 zł

Event 10-lecia

1 projekt 1500 zł
2 projekty 2700 zł
3 projekty 3950 zł
4 projekty 5100 zł
5 projektów 6000 zł

MP Power Produkt

1 produkt 900 zł
2 produkty 1550 zł
3 produkty 2200 zł

MP Power Venue

Zgłoszenie obiektu* 850 zł
Zgłoszenie obiektu w kategorii PREMIERA 1500 zł

*w przypadku zgłoszenia większej liczby obiektów lub jednego obiektu do większej liczby kategorii, koszt każdego zgłoszenia jest taki sam jak w przypadku pierwszego obiektu

Zrównoważony rozwój w branży eventowej

Zgłoszenie 1 projektu 1100 zł

Dokonywanie poprawek w zgłoszeniu (np. w przypadku przygotowania materiałów konkursowych niezgodnie z regulaminem) oznacza opłatę za ponowne dostarczenie zgłoszenia w wysokości 130 zł.

Wszystkie ceny netto (VAT 23%).