Konkurs
MP Power
Awards®
2019

Finał MP Power Awards odbył się 21 maja 2020.

o konkursie

MP Power Awards® 2019

Meeting Planner Power Awards jest pierwszym konkursem poświęconym branży eventowej i poszukującym najlepszych realizacji i praktyk we wszystkich jej sektorach. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych eventów i projektów związanych z event marketingiem, wskazanie miejsc ze szczególnym potencjałem eventowym oraz wyróżnienie osobistości i ekspertów branży.

Zadaniem MP Power Awards poprzez wyróżnienie najlepszych projektów i pokazanie ich efektów jest promocja profesjonalizmu branży eventowej oraz budowanie świadomości wartości narzędzi z jej zakresu. Długofalowo celem konkursu jest także podnoszenie standardów pracy i realizacji projektów na każdym etapie ich powstawania oraz współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

Założeniem organizatorów MP Power Awards jest także integracja branży oraz budowanie platformy komunikacji pomiędzy tworzącymi ją sektorami.

Jury konkursu

Laureaci MP Power Awards® 2019


MP POWER PROJEKT →
MP POWER VENUE →
MP POWER PRODUKT →
MP POWER 12 →
KREATYWNY ROKU BRANŻY EVENTOWEJ →

Partnerzy i sponsorzy

PARTNERZY MP POWER NIGHT
SPONSORZY MP POWER POWER NIGHT
PATRONI BRANŻOWI MP POWER AWARDS

Organizatorem MP Power Awards® jest portal MeetingPlanner.pl

MeetingPlanner.pl adresowany jest do przedstawicieli branży spotkań. Misją platformy jest dostarczanie rzetelnej informacji, wdrażanie narzędzi wspierających proces organizacji wydarzeń, a także inicjowanie działań mających na celu integrację środowiska.

MeetingPlanner.pl jest także organizatorem spotkań B2B i wizyt studyjnych jak MP MICE Tour®, MP Fast Date®, cyklu MP MICE & More® - branżowych wydarzeń promocyjnych, integracyjnych i edukacyjnych, branżowego meczu MP Legia Cup, oraz wydawcą publikacji, których tematyka dotyczy branży spotkań jak „Prawo w eventach” czy „Leksykon przemysłu spotkań”.

www.meetingplanner.pl