W MP Power Venue oferty mogą prezentować hotele, restauracje, kina, teatry, centra kongresowe i wystawiennicze, kluby, centra biurowe, studia filmowe, parki, kompleksy sportowe, tereny rekreacyjne i wszelkie inne miejsca, w których pod kątem organizacyjnym i prawnym możliwa jest realizacja różnego rodzaju spotkań.

Jury Konkursu będzie poszukiwało miejsca z największym potencjałem w następujących kategoriach Power Venue:

MIEJSCE EVENTOWE Miejsce – obiekt lub otwarta przestrzeń – które daje szczególne możliwości organizacji różnych rodzajów eventów. Do tej kategorii powinny zgłaszać się obiekty, które nie pełnią funkcji hotelowej. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca i oferty, dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów eventów, atrakcyjność i elastyczność miejsca, oryginalność oraz możliwości adaptacji.

HOTEL EVENTOWO-KONFERENCYJNY Hotel, który daje szczególne możliwości organizacji różnych rodzajów eventów, konferencji czy szkoleń – wyspecjalizowany w obsłudze tego typu spotkań. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca  oferty, łączenie innych funkcji hotelowych z możliwościami pod kątem organizacji wydarzeń, dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów spotkań, zastosowane rozwiązania logistyczne, zastosowane rozwiązania techniczne.

HOTEL BIZNESOWY Hotel, który daje szczególne możliwości organizacji spotkań biznesowych – wyspecjalizowany w obsłudze tego typu spotkań oraz turystów biznesowych. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca, dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów spotkań biznesowych oraz gości biznesowych, atrakcyjność i elastyczność miejsca, zastosowane rozwiązania logistyczne, zastosowane rozwiązania techniczne, dostępność komunikacyjna.

OBIEKT WIELOFUNKCYJNY Miejsce – obiekt lub obiekt i otwarta przestrzeń, które daje możliwość łączenia organizacji różnych form spotkań w jednej lokalizacji. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca i oferty, możliwości organizacyjne, atrakcyjność i elastyczność miejsca, zastosowane rozwiązania logistyczne, zastosowane rozwiązania techniczne, dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów eventów, dostępność komunikacyjna.

OBIEKT UNIKATOWY Obiekt lub miejsce dające możliwość organizacji różnorodnych spotkań, bądź wybranego typu eventów, którego wyróżnikiem i podstawową cechą charakterystyczną jest jego unikatowość wynikająca np. z historii miejsca, jego roli lub funkcji. W tej kategorii oceniane będą charakter i oryginalność miejsca, możliwości adaptacji do potrzeb organizatorów eventów, atrakcyjność i elastyczność miejsca.

PREMIERA Obiekt lub miejsce otwarte w 2019 roku, który kieruje swoją ofertę do organizatorów spotkań. Do tej kategorii mogą zgłaszać się wszystkie obiekty lub miejsca, niezależnie od funkcji, jaką pełnią, oraz niezależnie od specjalizacji miejsca pod kątem przemysłu spotkań. W tej kategorii oceniane będą m.in. charakter miejsca i oferty, rozwiązanie skierowane do organizatorów wydarzeń, atrakcyjność i innowacyjność.