AGENCJA ROKU Agencja, która w danej edycji konkursu zgromadzi najwięcej punktów przyznawanych przez Jury w wyniku zdobytych nagród, nominacji oraz zgłoszeń do konkursu, które przeszły do drugiego etapu konkursu.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W BRANŻY EVENTOWEJ Projekty, działania, stosowanie wybranych rozwiązań których główne cele wchodzą w zakres zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej albo popularyzują jej wybrane idee, przez podmioty działające w przemyśle spotkań lub świadczące usługi na rzecz organizatorów wydarzeń. Mogą to być projekty zrealizowane w 2019 roku, strategie, których wdrażanie rozpoczęto w 2019 roku, lub zaimplementowane rozwiązania. W ramach tej kategorii można zgłaszać kompleksowe projekty albo wybrane aspekty działa, które tworzą zamkniętą całość.