W plebiscycie MP Power 12 cała branża wybiera najbardziej wpływowe postaci działające na rynku spotkań i wydarzeń. Poszukujemy osób, które w 2020 roku wyróżniły się postawą, działaniami oraz zaangażowaniem w życie branży.

MEETING PLANNER KORPORACYJNY – MARKETER lub WŁAŚCICIEL BIZNESOWY Przedstawiciel działu marketing lub innego działu w korporacji czy instytucji, który zleca organizację evenetów, incentive travel, kongresów, szkoleń itp. i ma nad nimi merytoryczny nadzór. Wyróżnioną osobę powinny cechować etyka branżowa i kierowanie się dobrymi praktykami przy wyborze dostawców usług, sposobach ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów, oraz wyróżniać jakość współpracy i duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER KORPORACYJNY – DZIAŁ ZAKUPÓW Przedstawiciel działu zakupów odpowiedzialny za zakup usług z dziedziny organizacji evenetów, incentive travel, kongresów, szkoleń, podróży służbowych itp. Wyróżnioną osobę powinny cechować etyka branżowa i kierowanie się dobrymi praktykami przy wyborze dostawców usług, sposobach ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów, zrozumienie prawideł funkcjonowania tego sektora oraz wyróżniać osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – STOWARZYSZENIEPrzedstawiciel stowarzyszenia, który zleca organizację evenetów, kongresów, seminariów itp. i ma nad nimi merytoryczny nadzór. Wyróżnioną osobę powinny cechować etyka branżowa i kierowanie się dobrymi praktykami przy wyborze dostawców usług, sposobach ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów oraz wyróżniać jakość współpracy i osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – AGENCJA EVENTOWAPrzedstawiciel agencji specjalizującej się w organizacji projektów z zakresu event marketingu, którego oprócz profesjonalizmu i branżowej etyki cechuje działalność na rzecz branży oraz wyróżniają duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – AGENCJA INCENTIVE TRAVELPrzedstawiciel agencji specjalizującej się w organizacji incentive travel oraz incentive marketing i programach wsparcia sprzedaży, którego oprócz profesjonalizmu i branżowej etyki cechuje działalność na rzecz branży oraz wyróżniają duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – DMC/PCOPrzedstawiciel Destination Management Company, którego oprócz profesjonalizmu i branżowej etyki cechuje działalność na rzecz branży i promocji na arenie międzynarodowej Polski jako miejsca realizacji projektów z zakresu MICE oraz wyróżniają duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

DOSTAWCA – VENUEPrzedstawiciel kadry zarządzającej obiektu lub osoba odpowiedzialna w obiekcie za współpracę z organizatorami eventów, konferencji, kongresów, szkoleń itp., którego cechuje profesjonalizm, etyka branżowa, działalność na rzecz branży eventowej i jej promocji, jakość współpracy, dbałość o markę i pozycję obiektu, innowacyjność, duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

DOSTAWCA – TECHNIKA EVENTOWAPrzedstawiciel firmy specjalizującej się w event engineeringu i technice eventowej odpowiedzialny za współpracę z organizatorami eventów, konferencji, kongresów, szkoleń itp., którego cechuje profesjonalizm, etyka branżowa, działalność na rzecz branży eventowej i jej promocji, jakość współpracy, dbałość o markę i pozycję reprezentowanej firmy, innowacyjność, duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

DOSTAWCA – CATERINGPrzedstawiciel firmy specjalizującej się w obsłudze cateringowej, odpowiedzialny za współpracę z organizatorami eventów, konferencji, kongresów, szkoleń itp., którego cechuje profesjonalizm, etyka branżowa, działalność na rzecz branży eventowej i jej promocji, jakość współpracy, dbałość o markę i pozycję reprezentowanej firmy, innowacyjność, duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

DOSTAWCA OPENPrzedstawiciel firmy, która świadczy usługi na rzecz organizatorów wydarzeń, dzięki którym realizowane są wybrane komponenty wydarzenia, odpowiedzialny za współpracę z organizatorami eventów, konferencji, kongresów, szkoleń itp., którego cechuje profesjonalizm, etyka branżowa, działalność na rzecz branży eventowej i jej promocji, jakość współpracy, dbałość o markę i pozycję reprezentowanej firmy, innowacyjność, duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

Do tej kategorii nie mogą być zgłaszane osoby reprezentujące jedną z następujących kategorii: Dostawca – Venue, Dostawca – Catering, Dostawca – Technika eventowa.

CONVENTION BUREAU / BIURO MARKETINGU MIEJSCPrzedstawiciel biura, które prowadzi działania w celu promocji sektora MICE i reprezentowanego miasta, regionu, kraju pod kątem organizacji eventów, konferencji, kongresów czy incentive travel, w Polsce i/lub zagranicą. Wyróżnioną osobę powinny cechować profesjonalizm, innowacyjność, etyka branżowa, jakość współpracy, działalność na rzecz branży oraz duże osiągnięcia na polu zawodowym.

INNOWATOR Osoba związana z branżą spotkań w sposób bezpośredni lub pośredni, która w ciągu ostatniego roku podjęła innowacyjne działania, wprowadziła nowe rozwiązania, zainicjowała niewprowadzane dotąd zmiany lub stworzyła nowy produkt, które w konsekwencji miały wpływ na funkcjonowanie branży spotkań, lub wybranego jej sektora.