W MP Power Venue oferty mogą prezentować hotele, restauracje, kina, teatry, centra kongresowe i wystawiennicze, kluby, centra biurowe, studia filmowe, studia do produkcji spotkań online, parki, kompleksy sportowe, tereny rekreacyjne i wszelkie inne miejsca, w których pod kątem organizacyjnym i prawnym możliwa jest realizacja różnego rodzaju spotkań, w tym także wydarzeń hybrydowych i online.

W dziewiątej edycji konkursu, w której będzie oceniona oferta obiektu i współprac z obiektem w 2020 roku, tradycyjne kategorie zastąpią kategorie dostosowane do specyfiki współpracy w warunkach pandemii.

Jury Konkursu będzie poszukiwało wyróżniających się ofert w następujących kategoriach Power Venue:

TRANSFORMACJA Miejsce, obiekt, hotel, posiadający możliwość organizacji spotkań i/lub obsługujący gości biznesowych, które dostosowało swoją ofertę do specyfiki roku 2020. Zmiana i dostosowanie mogą dotyczyć modyfikacji infrastruktury, wprowadzenia nowych rozwiązań (np. wpływających na sposób organizacji i bezpieczeństwa wydarzenia), zmodyfikowania modelu współpracy czy charakterystyki działalności.

BEZPIECZNY OBIEKT Obiekt (stały lub tymczasowy), hotel, posiadający możliwość organizacji spotkań i/lub obsługujący gości biznesowych, który przygotował i zaimplementował rozwiązania minimalizujące ryzyko organizacji spotkań w czasie pandemii.

STUDIO ONLINE Studio, które służy do realizacji eventów online, oferujące profesjonalną usługę w tym zakresie. Może być to miejsce, w którym powstają zarówno treści streamowane następnie do sieci, jak i studia, w których odbywają się eventy hybrydowe.

PREMIERA Obiekt lub miejsce otwarte w 2020 roku, który kieruje swoją ofertę do organizatorów spotkań. Do tej kategorii mogą zgłaszać się wszystkie obiekty lub miejsca, niezależnie od funkcji, jaką pełnią, oraz niezależnie od specjalizacji miejsca pod kątem przemysłu spotkań, w tym także studia online.