Opłaty za zgłoszenie do konkursu MP Power Awards®

MP Power Projekt

1 projekt 750 zł
2 projekty 1350 zł
3 projekty 1965 zł
4 projekty 2560 zł
5 projektów 3125 zł
6 projektów 3600 zł
7 projektów 3850 zł

 

MP Power Produkt

1 produkt 700 zł
2 produkty 1300 zł
3 produkty 1800 zł

 

MP Power Venue

Zgłoszenie obiektu* 850 zł
Zgłoszenie obiektu w kategorii PREMIERA 1500 zł

 

Zrównoważony rozwój w branży eventowej

Zgłoszenie 1 projektu 750 zł

 

Dokonywanie poprawek w zgłoszeniu (np. w przypadku przygotowania materiałów konkursowych niezgodnie z regulaminem) oznacza opłatę za ponowne dostarczenie zgłoszenia w wysokości 130 zł.

Wszystkie ceny netto (VAT 23%).

*w przypadku zgłoszenia większej liczby obiektów lub jednego obiektu do większej liczby kategorii, koszt każdego zgłoszenia jest taki sam jak w przypadku pierwszego obiektu