Dziękujemy za dokonanie płatności. Faktura za udział w konkursie zostanie przesłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail.