Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
oraz regulaminem MP Power 12

1. Plebiscyt składa się z 12 kategorii. Każdy zgłaszający może dokonać maks. 3 zgłoszeń w każdej kategorii.

2. Zgłoszenia do MP Power 12 i udział w konkursie są bezpłatne.

3. Procedura zgłoszenia:

Aby zgłosić kandydata do plebiscytu MP Power 12 należy podać następujące dane zgłaszanej osoby: imię, nazwisko, firmę oraz wpisać krótkie uzasadnienie zgłoszenia.

Dokonując zgłoszenia lub zgłoszeń do MP Power 12 należy w pierwszej kolejności podać własne dane osobowe i służbowe, a w dalszej części formularza wpisać dane dotyczące zgłaszanego kandydata wraz z wyborem odpowiedniej kategorii. Po wypełnieniu formularza oraz zaznaczeniu odpowiednich zgód należy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

Pojawi się strona informująca o udanym dokonaniu zgłoszenia. W przypadku zgłaszania tylko 1 kandydata do 1 kategorii, cały proces kończy się na tym etapie. Natomiast aby zgłosić kolejnego kandydata należy wybrać opcję „Zarejestruj kolejnego uczestnika”, która umożliwi wypełnienie nowego kwestionariusza. Cały proces należy powtórzyć tyle razy ilu kandydatów chce się zgłosić.

Zobacz jak dokonać zgłoszenia do MP Power 12 krok po kroku

 

Formularz zgłoszeniowy