Konkurs
MP Power
Awards®
2020

Finał MP Power Awards® odbędzie się 19 maja 2021.

o konkursie

MP Power Awards® 2020

Meeting Planner Power Awards jest pierwszym konkursem poświęconym branży eventowej i poszukującym najlepszych realizacji i praktyk we wszystkich jej sektorach. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych eventów i projektów związanych z event marketingiem, wskazanie miejsc ze szczególnym potencjałem eventowym oraz wyróżnienie osobistości i ekspertów branży.

Zadaniem MP Power Awards poprzez wyróżnienie najlepszych projektów i pokazanie ich efektów jest promocja profesjonalizmu branży eventowej oraz budowanie świadomości wartości narzędzi z jej zakresu. Długofalowo celem konkursu jest także podnoszenie standardów pracy i realizacji projektów na każdym etapie ich powstawania oraz współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

Założeniem organizatorów MP Power Awards jest także integracja branży oraz budowanie platformy komunikacji pomiędzy tworzącymi ją sektorami.

Jak się Zgłosić Laureaci 2019

Nominacje MP Power Awards ® 2020


MP POWER PROJEKT →
MP POWER VENUE →
MP POWER PRODUKT →
MP POWER 12 →
KREATYWNY ROKU BRANŻY EVENTOWEJ →
Top 10 Agencji Eventowych →

kategorie

MP Power Projekt – konkurs, w którym oceniana jest efektywność, kreacja, sposób realizacji i innowacyjność zrealizowanych projektów w branży eventowej. Do tej części konkursu mogą zostać zgłoszone zrealizowane projekty od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
MP Power Venue – konkurs, w którym jury poszukuje miejsc z największym potencjałem do organizacji różnego rodzaju eventów oraz takich, które prezentują wysokie standardy współpracy z organizatorami wydarzeń. W tej edycji w kategoriach odnoszących się do specyfiki roku 2020 i wynikającego z niej charakteru współpracy w branży.
MP Power Produkt – do tej części konkursu można zgłaszać produkty, atrakcje, usługi i narzędzia które mogą stać się częścią programu eventu i zdaniem zgłoszeniodawcy wpływać znacząco na jego uatrakcyjnienie, ułatwić lub umożliwić jego realizację.
Jury MP Power Awards przyznaje tytuł Agencji Roku oraz wyróżnia działające w branży spotkań firmy i organizacje prowadzące projekty i podejmujące działania realizujące strategię zrównoważonego rozwoju.
Konkurs powstał z potrzeby wyróżnienia najlepszych kreatywnych, zwrócenia uwagi na kreację w branży eventowej oraz stworzenia profilu zawodowego kreatywnego w branży eventowej. Przebiega dwutorowo – skierowany jest do profesjonalistów oraz tych, którzy chcieliby wiązać z kreacją swoją karierę i zawodowy rozwój.

Partnerzy i sponsorzyPatronat honorowy konkursu MP Power AwardsPartnerzy konkursu MP Power AwardsPartnerzy branżowi konkursu MP Power AwardsPartnerzy gali MP Power NightSponsorzy MP Power Night

wykonanie strony, oprawa graficzna
komunikacji konkursu MP Power Awards®

zobacz więcej

Organizatorem MP Power Awards® jest portal MeetingPlanner.pl

MeetingPlanner.pl adresowany jest do przedstawicieli branży spotkań. Misją platformy jest dostarczanie rzetelnej informacji, wdrażanie narzędzi wspierających proces organizacji wydarzeń, a także inicjowanie działań mających na celu integrację środowiska.

MeetingPlanner.pl jest także organizatorem spotkań B2B i wizyt studyjnych jak MP MICE Tour®, MP Fast Date®, cyklu MP MICE & More® - branżowych wydarzeń promocyjnych, integracyjnych i edukacyjnych, branżowego meczu MP Legia Cup, oraz wydawcą publikacji, których tematyka dotyczy branży spotkań jak „Prawo w eventach” czy „Leksykon przemysłu spotkań”.

www.meetingplanner.pl