Jak się

Zgłosić?

Jak wziąć udział w konkursie MP Power Awards?

Przed przystąpieniem do Konkursu MP Power Awards prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz Cennikiem udziału w Konkursie (dotyczy części Power Projekt, Power Venue, Power Produkt oraz kategorii Zrównoważony rozwój w branży eventowej i Event dziesięciolecia).

Rejestracja

Zgłoszenie do konkursu wymaga rejestracji w panelu konkursowym.
Po prawidłowym zarejestrowaniu się, uczestnik otrzymuje e-mailem indywidualny link z dostępem do panelu konkursowego, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zgłoszenia i pliki do pobrania. Rejestracja do panelu konkursowego nie wiąże się z żadnymi kosztami i nie obliguje rejestrującego się do wzięcia udziału w konkursie.

Jak zgłosić pracę do MP Power Projekt

Zgłoszenia pracy do MP Power Projekt dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online znajdującego się w panelu konkursowym MP Power Awards.

Zobacz kategorie:
MP Power Projekt | Regulamin Konkursu | Cennik udziału w Konkursie

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją dostępną w panelu konkursowym (manual), a następnie przygotować następujące pliki:

 • Opis projektu w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (draft prezentacji do pobrania w panelu konkursowym).
 • Fotorelację z wydarzenia na maks. pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć. Fotorelacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 • Film lub wideo prezentację (długość filmu do 1,5 min. formaty: mp4, avi, mpg, mov). Link do pobrania filmu z serwera (Youtube, Vimeo, Onedrive, Google Drive, Dropbox itp.) musi być aktywny do 30 kwietnia 2022.
 • Do zgłoszenia można także dołączyć materiały nieobligatoryjne jak: wykresy, materiały graficzne obrazujące elementy wykorzystane w projekcie, referencje itp.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przesłane materiały nie powinny być obrandowane, a w tekście ani tytule prezentacji, nie powinna pojawiać się nazwa firmy zgłaszającej projekt, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgłaszający jest właścicielem projektu.

Termin zgłoszeń MP Power Projekt – 28 lutego 2022 r.
Rejestracja do panelu konkursowego

Jak zgłosić pracę do nagrody specjalnej – Event Dziesięciolecia

Zgłoszenia pracy do nagrody specjalnej – Event Dziesięciolecia dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online znajdującego się w panelu konkursowym MP Power Awards.

Zobacz:
Regulamin Konkursu | Cennik udziału w Konkursie

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją dostępną w panelu konkursowym, a następnie przygotować następujące pliki:

 • Opis projektu w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (draft prezentacji do pobrania w panelu konkursowym).
 • Fotorelację z wydarzenia na maks. pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć. Fotorelacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 • Film lub wideo prezentację (długość filmu do 1,5 min. formaty: mp4, avi, mpg, mov). Link do pobrania filmu z serwera (Youtube, Vimeo, Onedrive, Google Drive, Dropbox itp.) musi być aktywny do 30 kwietnia 2022.
 • Do zgłoszenia można także dołączyć materiały nieobligatoryjne jak: wykresy, materiały graficzne obrazujące elementy wykorzystane w projekcie, referencje itp.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przesłane materiały nie powinny być obrandowane, a w tekście ani tytule prezentacji, nie powinna pojawiać się nazwa firmy zgłaszającej projekt, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgłaszający jest właścicielem projektu.

Termin zgłoszeń do nagrody specjalnej Event Dziesięciolecia – 28 lutego 2022 r.
Rejestracja do panelu konkursowego

Jak zgłosić pracę do MP Power Venue?

Zgłoszenia pracy do MP Power Venue dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online znajdującego się w panelu konkursowym MP Power Awards.

Zobacz:
Kategorie MP Power Venue | Regulamin Konkursu | Cennik udziału w Konkursie

UWAGA: MP Power Venue: Premiera i MP Power Venue: Zielony Obiekt – prosimy o wybór formularza o takiej nazwie, pozostałe kategorie to formularz MP Power Venue

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją dostępną w panelu konkursowym (manual), a następnie przygotować następujące pliki:

 • Opis oferty venue w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (draft prezentacji do pobrania w panelu konkursowym).
 • Dokumentacja zdjęciowa venue na maks. pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć. Dokumentacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 • W przypadku uzyskania nominacji, uczestnik zobowiązuje się do udziału w badaniu audytowym, przeprowadzonym na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia można nieobligatoryjnie dołączyć film o długości maksymalnie 3 minuty. Link do pobrania filmu z serwera (Youtube, Vimeo, Onedrive, Google Drive, Dropbox itp.) musi być aktywny do 30 kwietnia 2022.

Konkurs MP Power Venue przebiega trzyetapowo:
1 etap – wybór nominacji na podstawie zgłoszeń przez Jury Konkursu
2 etap – audyt nominowanych obiektów przeprowadzony przez firmę Z-Factor
3 etap – ocena zgłoszeń oraz analiza wyników audytu przez Jury Konkursu i wybór zwycięskich obiektów.

Termin zgłoszeń MP Power Venue – 24 lutego 2022 r.
Rejestracja do panelu konkursowego

Jak zgłosić pracę do MP Power Produkt?

Zgłoszenia pracy do MP Power Produkt dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online znajdującego się w panelu konkursowym MP Power Awards.

Zobacz:
Regulamin Konkursu | Cennik udziału w Konkursie

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją dostępną w panelu konkursowym, a następnie przygotować następujące pliki:

 • Opis produktu w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (draft prezentacji do pobrania w panelu konkursowym).
 • Dokumentację graficzną produkt na maks. pięciu slajdach prezentacji PowerPoint – maksymalnie 20 zdjęć. Dokumentacja powinna stanowić osobną prezentację, można do tego celu wykorzystać draft prezentacji konkursowej lub przygotować swój autorski projekt.
 • Do zgłoszenia można także dołączyć materiały nieobligatoryjne jak: film, wykresy, schematy lub inne materiały techniczne, referencje itp. Link do pobrania materiałów dodatkowych z serwera (Youtube, Vimeo, Onedrive, Google Drive, Dropbox itp.) musi być aktywny do 30 kwietnia 2021.

Termin zgłoszeń MP Power Produkt – 14 marca 2022 r.
Rejestracja do panelu konkursowego

Jak zgłosić pracę do nagrody specjalnej – Zrównoważony rozwój w branży eventowej

Zgłoszenia pracy do nagrody specjalnej – Zrównoważony rozwój w branży eventowej dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online znajdującego się w panelu konkursowym MP Power Awards.

Zobacz:
Regulamin Konkursu | Cennik udziału w Konkursie

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją dostępną w panelu konkursowym, a następnie przygotować następujące pliki:

 • Opis projektu w postaci prezentacji PowerPoint bez zdjęć (draft prezentacji do pobrania w panelu konkursowym).
 • Do zgłoszenia można także dołączyć materiały nieobligatoryjne jak: film, zdjęcia, wykresy, materiały graficzne obrazujące elementy wykorzystane w projekcie, referencje itp. Link do pobrania filmu z serwera (Youtube, Vimeo, Onedrive, Google Drive, Dropbox itp.) musi być aktywny do 30 kwietnia 2022.

Termin zgłoszeń do kategorii Zrównoważony rozwój w branży eventowej – 14 marca 2022 r.
Rejestracja do panelu konkursowego

Jak zgłosić kandydata do MP Power 12?

Zgłoszenia kandydatów do MP Power 12 dokonać można za pomocą formularza zgłoszeniowego online znajdującego się w portalu MeetingPlanner.pl

Jak zgłosić się do konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej?

Sprawdź szczegóły.